Mi is az a startup?

A startup kifejezést manapság egyre többször használjuk, de mit is takar valójában?

Egységes fogalma nem létezik, leginkább úgy lehet meghatározni, hogy egy olyan induló vállalkozás, amely képes a gyors növekedésre, és a leghatékonyabb eszközöket, ismereteket és személyeket tömöríti, annak érdekében, hogy innovatív terméket dobjon piacra. Tőkéjét általában nem csak az alapítótól, hanem harmadik személyektől, befektetőktől, támogatóktól kapja.

Miért előnyös, ha egy startup jogi képviselő segítségét veszi igénybe?

A vállalkozást indítók nagy része könnyedén eltévedhet a jog útvesztőjében, hiszen nem elég képzett, illetve tapasztalt ezen a téren. Egy jó ügyvéd bevonásával biztosak lehetnek azonban abban, hogy egy az adott szituációhoz (pl. befektetési fázishoz) leginkább igazodó és ez által legelőnyösebb megállapodások kerülnek megkötésre. .

Egy startup létrehozását és létezését gyakorlatilag átszövi a jogi szabályozásnak való megfelelés követelménye. A munkajogi és cégjogi kérdések már a kezdetektől jelen vannak, gondoljunk csak a cégbejegyzés időpontjában esedékes kérdésekre(pl. legyen-e apport, ha igen, milyen? kell-e már az elején szindikátusi megállapodás?) vagy a munkavállalókkal kötött munkaszerződésekre. A működés során a befektetőkkel, üzleti partnerekkel való megállapodásokon túl az adott specifikus termékkel kapcsolatos problémák, az adatvédelem, a szellemi tulajdon védelme és az állami szervekkel történő kommunikáció is gyakran felmerülnek.

Ügyvédeink évek óta közreműködnek különböző startup-ok támogatásában, legyen szó oltalmi igények bejelentéséről (védjegy, szabadalom) vagy befektetői tárgyalások vezetéséről,, szakértőink között pedig több olyan is akad, akik saját maguk indítottak (jelenleg is működő) startup vállalkozásokat (MediWifi, potzak.org)A startup-okkal kapcsolatban a következő területeken nyújtunk teljes körű jogi szolgáltatást:

Szellemi tulajdonvédelem

Kivétel nélkül mindegyik startup találkozik szellemi tulajdonvédelmi kérdésekkel. Hogy miért? A cégarculat (brand) gyakorlatilag a startup lelke, „személyisége”, ez határozza meg a piacon való megjelenését. A cégnév, logó, domain másolása, az ezekkel való visszaélés a jóhírnév csorbulása miatt mérhetetlen gazdasági károkat is tud okozni, így ezeket megfelelő jogi védelemben kell részesíteni.

Ennek eszköze lehet többek között a szabadalom. A startup a piacra dobott innovatív termék köré épül, ennek, mint találmánynak védelmét szolgálja.

Az egyéni, eredeti jelleget hordozó művek pedig szerzői jogi védelem alá esnek, azokkal kizárólag a szerző jogosult rendelkezni.

A védjegybejelentés biztosítja az embléma, logó jogi védelmét, ami nagyon fontos, hiszen ez alapján ismerik fel, és különböztetik meg a fogyasztók a piacon megtalálható hasonló termékeket egymástól.

Formatervezésiminta-oltalom kérhető nagy számban gyártott, egyedi kialakítású termékekre, így a védelmi idő alatt biztosított a kizárólagos előállítási jog.

Más ország piacára történő kilépés esetén külön szabályok alapján kérhető az országhatáron átívelő védelem a külföldi termékekkel szemben.

Annak eldöntése, hogy mit és milyen védelem illet meg, illetve azt milyen módon kell biztosítani összetett feladat, amihez mindenképp ezen területen jártas szakember segítsége szükséges.

Befektetési szerződések előkészítése

Ahogy fentebb is ismertettük, a startup vállalkozások esetében a tőke jelentős része általában harmadik személyektől származik. Amikor elkészült az üzleti terv, különböző befektetőknek prezentálják elképzeléseiket az alapítók. Ha valaki lát fantáziát az ötletekben és úgy határoz, hogy támogatja az induló vállalkozást, a felek megkezdik a szerződéses tárgyalásokat, amely több hónapon átívelő folyamat. Legkésőbb a szerződés megkötésekor (de inkább a befektetési fázist megelőzően) érdemes jogi képviselő segítségét kérni, hiszen a legtöbb esetben az alapítók nem rendelkeznek elég tudással és tapasztalattal például a gazdasági, üzleti kérdésekkel kapcsolatban. (Nem feltétlenül látják át pl. hogy egy a befektetést megelőző átvilágítás (u.n. due diligence) előkészítéséhez milyen pontokra érdemes figyelni.)

Startup-ok esetében a jogi képviselet nem kötelező, természetesen a folyamat bármeliyk pontján dönthetnek úgy az alapítók, hogy saját maguk intézik a dolgot, ám ez egy olyan összetett megállapodás, amellyel kapcsolatban érdemes bebiztosítani magukat.

A jogi képviselők a tárgyalások során arra törekednek, hogy olyan szerződési feltételek kerüljenek megállapításra, amelyek mindkét fél számára előnyösek és egy hosszú távú, jól működő kapcsolatot alapoznak meg..

Tagok egymás közötti megállapodásai

Sok startup követi el azt a hibát, hogy az alapító tagok nem rendezik egymással való viszonyukat. Ez legtöbbször abból fakad, hogy a vállalkozás indításánál senki nem gondol, vagy nem szeretne gondolni arra, hogy a jövőben megváltozhatnak a körülmények, megromolhat a kapcsolat közöttük, akár valaki ki is léphet.

Hosszúra nyúló, kellemetlen jogi procedúráknak veheti elejét egy szindikátusi szerződés megkötése. Ennek célja, hogy szerződéses formába öntsék a működéssel kapcsolatos, általuk fontosnak ítélt részleteket, például hogy mik a céljaik és az azok elérését biztosító eszközök, hogy alakul a felelősség kérdése, vagy hogy miként kívánják jövőbeli vitáikat rendezni, legyen szó például egy tag kilépéséről, új tag belépéséről, vagy akár profilváltásól. Ügyvéd bevonásával biztosak lehetnek a felek, hogy amiben egymás között megállapodtak, az jogilag is kifogástalan formában jelenik meg. Egy – e téren tapasztalt – jogi képviselő ráadásul felhívhatja a figyelmet a felek által talán kihagyott fontos kérdésekre is. A szindikátusi szerződésben akár üzleti titoknak minősülő kérdéseket is részletezhetnek a tagok, mivel a társasági szerződéssel ellentétben ez a dokumentum nem publikus.

A tagok egymás közötti vagy éppen startupok egymás közötti megállapodásainak másik fajtája a konzorcium, amely jellemzően a startup innovatív termékével kapcsolatban kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs tevékenység közös folytatására, illetve ilyen projekt közös megvalósítására létrejövő megállapodás. (Jellemző felhasználási területe valamely pályázaton való részévétel.)

Mit kínálunk?

Irodánk hisz abban, hogy a Startup-ok jelentős része megfelelő támogatás mellett sikeressé válik, szintén tisztában vagyunk azzal, hogy az első körös befektetésig az anyagi források előteremtése komoly feladat. Célunk, hogy egy hosszabb távú együttműködés első lépéseként megfelelő módon és áron támogassuk ezeket a kezdeményezéseket. Ennek érdekében létrehoztunk olyan csomagokat, melyek árazásukban és tartalmukban is a cégek életciklusához igazodnak:

  • Pre-seed csomag
  • Seed csomag
  • Series A csomag

Ezen felül Irodánk partnereivel együttműködésben az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

  • Kifejezetten startupokat érintő jogi kérdésekről szóló előadások (Ügyvédi Iroda)
  • Személyes konzultáció (Ügyvédi Iroda, Fontanus)
  • Csapatépítő tréningek (Fontanus)
  • Kommunikációs technikák fejlesztése (Fontanus)
  • Szerződéselőkészítés, véleményezés (Ügyvédi Iroda)
  • Egyeztetések, tárgyalások (Minerva)
Dr. Kovács A Tamás
Dr. Kovács A Tamás
Dr. Dudás Ágnes
Dr. Dudás Ágnes