Dr. Baranyi Bertold

2018 (megjelenés alatt) – Kézikönyv az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások szabályaihoz  Baranyi Bertold – Homoki Péter – Kovács A. Tamás, Wolters-Kluwer Kiadó, Budapest

2013 – Nagykommentár a közigazgatási hatósági eljárási törvényhez [Commentary of the Act on the General Rules of Administrative Proceedings and Services] Szerkesztők: Barabás Gergely – Baranyi Bertold – Kovács András György, Complex, Budapest

2006 – A jogi túlszabályozottság és a dereguláció. A dereguláció fogalma és követelménye [második hely a 17. Tudományos Diákköri Konferencián] in: Invia virtutis nulla est vita. Tudományos diákköri dolgozatok, 2005 Kelemen Miklós (szerk.) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest

2004 – Baranyi Bertold/Simon Ákos: Hazánk európai integrációval összefüggő deregulációs kötelezettségei in: Parlamenti ösztöndíjasok 2003-2004 Baranyi Bertold, Buczkó Nándor,Simon Ákos, Szabó Krisztián (szerk.) Parlamenti Módszertani Iroda, Budapest

2004 – Baranyi Bertold, Kása Imre, Lápossy Attila, Simon Ákos, Timár Kinga: Az ombudsman jogfejlesztő szerepének lehetősége és korlátai [Első díj A 10 éves az ombudsmantörvény c. pályázaton] in: Tízéves az ombudsmantörvény, Komlósy Szilvia (szerk.) Országgyűlés Hivatala, Budapest

2003 – Törvénykezdeményezés in: Parlamentek Európában (összehasonlító parlamenti jogi tanulmányok) Nagy Csongor István, Papp Imre, Sepsi Tibor (szerk.) Parlamenti Módszertani Iroda, Budapest

Dr. Kovács A. Tamás

2018 (megjelenés alatt) – Kézikönyv az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások szabályaihoz  Baranyi Bertold – Homoki Péter – Kovács A. Tamás, Wolters-Kluwer Kiadó, Budapest

2013. – A „Nagykommentár a közigazgatási hatósági eljárási törvényhez” (Complex Kiadó, Budapest) c. műben: az elektronikus ügyintézésre vonatkozó fejezet elkészítése

2005. március – Részvétel „Az elektronikus hatósági ügyintézés mozzanatai és szabályozásuk” (az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által készített tájékoztató) elkészítésében

2002. október – „E-akták: Az elektronikus ügyintézés jelene“ c. dolgozat – I. helyezés a Bibó István Szakkollégium szakmai hetének Internet- és médiajog szekciójában

2001. április 25. – „Az Európai Unió fogyasztási cikkek adásvételéről szóló irányelvének meghonosítási lehetőségei – Jogharmonizáció a fogyasztóvédelem területén” – OTDK III. helyezés a Kereskedelmi jogi szekcióban: 

Dr. Németh Ádám

„A továbbítási kötelezettség értelmezési kérdései” címmel az Infokommunikáció és Jog 48. számában.

„A változásban lévő médiapiac szabályozási nehézségei” címmel a Pécsi Tudományegyetem 11. Phd. tanulmánykötetében